Met het Boom LVS Kern heb je al het toetsmateriaal in huis om de kernvaardigheden van taal en rekenen te volgen. Je kiest voor het LVS Kern als je minimaal op de wettelijk verplichte onderdelen wilt kunnen volgen, diagnosticeren en rapporteren. Met het LVS Kern krijg je inzicht in de vaardigheden van je leerlingen op begrijpend lezen, spelling en rekenen-wiskunde. Het LVS Kern bevat alle onderdelen om jouw verantwoording naar de onderwijsinspectie vorm te geven.