Annika van Gaans, IB'er en leerkracht, Basisschool Merijntje, Nieuw-Vossemeer

Basisschool Merijntje is een dorpsschool in Brabant waarvan de buitenkant niet doet vermoeden hoe vooruitstrevend en modern het onderwijs er is. De school staat voor ontwikkelingsgericht leren en werkt niet vanuit de traditionele groepen met klassikale instructie, maar vanuit de groei van het kind. Daartoe zijn zelfs letterlijk de muren van de klaslokalen doorbroken. Intern begeleider en leerkracht Annika van Gaans vertelt: “de kinderen zijn ontzettend blij, zo krijgen ze autonomie en eigen verantwoordelijkheid én dat kunnen ze aan!”

 

Het kind staat centraal en niet het systeem

Annika van Gaans draait mee in de middenbouw, is bouwcoördinator en staat mede aan het roer van een ontwikkeltraject, waarbij het kind centraal staat en niet het systeem. Basisschool Merijntje gaat daarin ver en werkt niet meer vanuit de traditionele groepen. Annika geeft een schets: ‘we hebben letterlijk de muren doorbroken van de lokalen en werkplekjes, hoekjes gecreëerd plus één plek voor instructie. Er is dus geen klassikale instructie meer. Kinderen kunnen zich inschrijven voor instructie en sommige kinderen delen we natuurlijk verplicht in.’

‘Als je groepsinstructies geeft aan een groep van 25 leerlingen dan is eenzelfde instructie niet voor iedereen zinvol. Dat voelde bij ons niet zo goed. Zo zijn we gaan ontwikkelen, nadenken, echt puzzelen…  hoe kan dat anders?'

'Er zitten in de grote ruimte nu kinderen uit groep 3 aan stof uit groep 4 te werken en kinderen uit groep vijf die nog in groep 3 stof bezig zijn. Zo doen zelfs kinderen uit groep 3 mee aan het Engels in groep 5. Daarnaast houden we de dagelijkse oefening in spelling, rekenen etc. dat noemen we ‘trainwerk’. De kinderen werken zo steeds meer aan hun eigen doelen en hebben hun eigen leerlijn.' 

 

De ontwikkeling in beeld

'Daar sluit Boom naadloos op aan', aldus Annika. 'Een kind op een lager niveau maar wel met veel groei presteert misschien wel beter dan een kind op een hoog niveau met weinig groei. Na de voorlichting van Boom dachten we: 'dit moeten we gaan doen, dit is wat bij ons past.' Richting het bestuur, ouders en collega-scholen moesten we nog wel wat uitleggen, het is voor sommigen even wennen dat er ook andere middelen zijn om kinderen te volgen. Sinds twee jaar werken we nu met Boom LVS. Eerst werken we aan de doelen en dan toetsen we ‘klopt het dat het kind de doelen beheerst?’ ‘Klopt het met wat wij zien’. ‘Waar staan de kinderen? En wat wordt het vervolg?’   

 

Eenvoudig toetsen

Met Boom LVS is het eenvoudig toetsen. Zo zegt Annika: ‘We zijn niet wekenlang bezig met een toets. Dat is het boekje, dat zijn de opgaven; het is net als het dagelijkse werk, het is niet beladen. De één maakt zijn rekenwerk de ander een toets. Heel praktisch ook een boekje voor alle jaren. De rapportage van de volgtoetsen is duidelijk en overzichtelijk. De rapportage geeft handvaten, het is een visuele weergave van de groei.’

 

Continue genormeerd

‘Daarbij kun je kun je zelf de toets normeren, doordat je binnen soms wel een periode van 18 maanden toetst. Daarmee benadert Boom LVS het meest ons losgelaten traditionele klassensysteem.'

De verdiepend analyse doen we bij alleen de kinderen die misschien meer aan kunnen, of nu juist de kinderen die bepaalde doelen niet halen. En binnenkort zetten we ook de verwachtingstoetsen in.'

‘Groepsoverzichten daar doen we niets mee, we kijken niet naar de resultaten ten opzichte van de klas, dat gaat niet; sommige kinderen maken de toets niet of op een ander moment. Wij werken echt individueel, op verschillende momenten. Wat telt is het individuele kind.’