Tamara Broeksmit IB'er, Basisschool Professor Titus Brandsma en Montessorischool het Element, Hoogeveen

Drie woorden prijken in Basisschool Professor Titus Brandsma te Hoogeveen: ontwikkeling, onderzoekend en ondernemen. Met als slogan Jij bent aan zet, voor je eigen toekomst!

‘Wat wij belangrijk vinden is met succes differentiëren op eigen niveau’ zo vertelt Tamara. Basisschool Professor Titus Brandsma telt zo’n 170 kinderen overal vandaan, veel kinderen van ondernemers en steeds meer anderstaligen.

 

 

 

Op maat toetsen

‘Met Cito gooiden we een kind waarvan we wisten dat het niet kan zwemmen in het diepe. We kregen prachtige analyses, maar de kinderen waren niet gelukkig. Toen hebben we gezegd: 'als we naar onze visie kijken moet het roer om'. Het is fijn dat we nu een toets kunnen pakken die aansluit bij het niveau van het kind. We willen dat kinderen met plezier naar school gaan.’

'Had je bijvoorbeeld een leerling uit groep 7 die op het niveau van groep 5 zat, dan presteerde deze leerling op alle domeinen rood. Hij zat altijd in de ‘weer’ groep en bij de juf aan tafel voor verlengde instructie. Als leerkracht had je niets aan je analyse, ondanks de tijd die erin ging zitten en de toetsresultaten gaven de leerling geen goed gevoel. Toen hebben we besloten om op maat te gaan toetsen. Doordat we nu een toets kunnen pakken die het beste bij de leerling past heb je een gelukkig kind én ook een gelukkige docent.’ 

 

Toetsen wanneer jij wilt

‘Het fijne ook aan Boom LVS is dat je qua tijdspanne breed de toetsen kunt inzetten. Ik hoef niet te wachten tot januari voor de leerling die rekenen moeilijk vindt, maar ik kan bijvoorbeeld meteen in september toetsen en zien waar de leerling moeite mee heeft; automatiseren of het meten en tijd, om maar iets te noemen. Dan kan ik als leerkracht het aanbod beter afstemmen op de onderwijsbehoefte. Het uiteindelijke doel is dat betreffende leerling ook het einddoel haalt. Het toetsresultaat is voor ons niet leidend.' 

 

Eenvoudig toetsen

‘De kinderen sloegen voorheen de bladzijde van de toets open, zagen hele lange teksten en haakten al bij voorbaat af. Er was stress alom, ze zagen ertegenop. Boom LVS heeft aan 10 opgaven genoeg, geen 20 opgaven, geen lange teksten of talige sommen. Ook voor tweetalige kinderen is dat natuurlijk heel fijn. Bij kinderen heeft dat alles een positief effect.'

 

'Daarbij sluit de manier van toetsen aan op onze kijk op kinderen. Wat we willen is ze zelfstandig maken, niet sturend maar coachend. Met de toetsen van Boom LVS creëer je makkelijker een stukje eigenaarschap, wat telt is de groei en niet per se het niveau. We kijken samen met het kind wat hij nog kan doen en waar wij kunnen helpen. Zo geven we meer betekenis aan de toetsen.'

 

Overstappen is best spannend

Na een infobijeenkomst merkte Tamara meteen dat ze enthousiast was. ‘Al was het alleen al om het feit dat mijn kast nu niet meer vol ligt met toetsen en handleidingen, maar alles op 1 plank. Daarbij is Boom LVS kindvriendelijk en heb je meerdere meetmomenten.’ Ook het team bleek meteen enthousiast. Qua implementatie is het ook snel gegaan de overstap. Het kostte weinig moeite. ‘We dachten we gaan het gewoon doen! Ik heb wel nog een rooster gemaakt voor de toetsen als houvast.  Ook zaten sommige leerkrachten op het begin nog een beetje in de ‘Cito mindset’  van twee meetmomenten. Maar als je je doelen wilt behalen en je visie wilt volgen dan moet je daar van af.'

 

'Wat mooi is aan Boom is dat jullie makkelijk te benaderen zijn, jullie zijn heel laagdrempelig, en je krijgt meteen reactie. Ook voor het digitale stukje is er iemand van Boom verantwoordelijk en dat helpt. Het blijft natuurlijk enerverend, maar uiteindelijk ging de overstap heel makkelijk.'