Yvonne van Leeuwen, IB'er Jenaplanschool Het Mooiste Blauw, Nuenen-West

Het Mooiste Blauw is een Jenaplanschool waarbij de nieuwe leeromgeving geheel is ingericht op samen spelen, ervaren, ontdekken en onderzoeken. Het team ziet de school als een leer-, leef- en werkgemeenschap, waar kinderen leren samenleven. In samenspel met andere kinderen en volwassenen leren zij goed met elkaar om te gaan en ontwikkelen zij hun eigen persoonlijkheid.

Ieder kind is uniek

'Wij gaan er vanuit dat ieder kind uniek is. Wat daar heel belangrijk aan is, is dat we het kind volgen in zijn eigen ontwikkeling. Je leert bij ons veel door samen te doen, samen te spelen, samen te werken en samen te praten.'

 

'Ons onderwijsconcept heeft alle elementen in zich om de eigenheid van ieder kind centraal te stellen. De stamgroepleiders begeleiden en stimuleren de kinderen bij hun eigen leerproces en ontwikkeling. Doordat wij een Jenaplanschool zijn kijken we toch op een andere manier naar toetsen.'

Een eigen portfolio

'Wij werken vooral met doelen en onze leerlingen krijgen een eigen portfolio over de hele schoolcarrière. Wij vinden het daardoor heel fijn dat een kind de hele schoolcarrière in één toetsboekje werkt. Het is een hele eenvoudige manier om de toetsen mee te laten gaan in het portfolio van het kind en scheelt ons ontzettend veel kopieerwerk. Het biedt ons de kans om te kijken naar de relativiteit van de toets – je kunt het afzetten tegen de andere werkjes van het kind, een toets is dan één van de werkjes. Onze visie daarbij is laat maar zien wat je al weet.'

De onderwijstijd optimaal benutten

'Toen wij ons gingen oriënteren op een ander leerlingvolgsysteem vonden we het erg belangrijk om te bekijken hoe veel tijd toetsen van de onderwijstijd in beslag nemen – wat je daarmee en daarna doet met die gegevens. Omdat Boom in ieder geval qua afname dus maar een uur nodig heeft, was dat voor ons al een potentiële kandidaat. Verder zijn de Boom LVS-toetsen het hele jaar door af te nemen, waardoor je kunt toetsen als het kind eraan toe is. Dat past gewoon heel goed bij ons. Nu hebben we eind maart/begin april voor het eerst getoetst en dat is ons ontzettend goed bevallen. Het is heel makkelijk om toetsen te analyseren en je kunt daar dan ook meteen een plan op zetten. Dan toets je niet als je aan het einde van het schooljaar zit, zodat je nog wat kúnt met de gegevens, voor de plannen en doelen voor volgend jaar.'

Instappen als 0-meting

'Door de lockdown, de verandering naar een nieuw gebouw en het uitblijven van toetsmomenten vorig jaar hebben we besloten om te starten met een 0-meting als instap. Voor een aantal kinderen hebben we ook echt geanalyseerd, bijvoorbeeld in groep 5 een zwakke rekenklas, bij kinderen met een C3 score. En dat is ook eigenlijk ons doel: om het te spiegelen aan het aanbod dat we gedaan hebben. Moeten we nog iets voor de vakantie aanpakken zodat we in het najaar wellicht een beter beeld krijgen? We hebben ook besloten dat we methodisch inlopen tot de zomer en meer vanuit doelen werken. Hier nemen we Boom uiteraard ook in mee. Wat moeten we nog inlopen? Zijn er delen in groep 5 onvoldoende aan bod geweest? Dan geven we daar nog cursussen op, zodat we die vaardigheid en zaak weer op niveau krijgen.'

Het kennen van je leerlijnen

'Op het gebied van Rekenen en Spelling gebruiken we de verdiepende analyse in ons lesaanbod, het plan is om dat individueel met een kind te bespreken, voor nu halen we het even op, maar het wordt dan in de ouder-kind-gesprekken besproken. Wat we eigenlijk wel willen is dat het kind ook met ons naar die toets kijkt, en dan de analyse erbij en kijken van goh: wat is nou je doel, wat kunnen we hier nog uithalen of verder aan werken? Doordat we onze leerlijnen ontzettend goed kennen is het makkelijker om dit soort doelen te bepalen. Het is belangrijk om je leerlijnen goed te kennen.'

Inschalen op niveau 

Wat we ook fijn vinden is dat je kan inschalen welk dictee je doet; bijvoorbeeld blok 2 en 3 of blok 3 en 4. Dus dan kan je ook zeggen van nou de betere vierdejaars kunnen misschien wel aanhaken op het niveau van 5. Of bijvoorbeeld nu hebben we heel groep 5 een dictee lager laten maken, om ze een kans te geven: we weten nu niet hoe het gemaakt gaat worden, dus laten we maar iets lager inzetten. Met hun eigen boekje op hun eigen bladzijde, de hele bouw aan de gang, ja zo maak je het wel echt minder belastend voor ze. Het past gewoon veel beter bij onze manier van denken over toetsen. De kinderen vonden het met name fijn dat er bij Rekenen natuurlijk alleen kale sommen zijn, met wat grotere vakjes, dus als je wat groter schrijft, ja voor kinderen is dat belangrijk.'

Gemakkelijk analyseren

'Een kind volgen in zijn eigen ontwikkeling, dat moet denk ik het belangrijkste zijn. We kunnen onze doelen en plannen goed baseren op de analyses uit het Boom testcentrum. Het invoeren van gegevens en even iets terughalen of analyseren, dat gaat allemaal heel vlot en het Boom testcentrum is erg handig. Daar hebben jullie ons ook heel goed in ondersteund. Dat moet ik écht zeggen.' 
 

Overstappen

'We zijn eigenlijk van het ene op het andere moment overgestapt, alleen groep 8 hebben we daar niet in mee laten doen. Dus we hebben het meteen schoolbreed ingevoerd. Wij zijn blij, Boom is een verademing, het scheelt ontzettend veel kopieerwerk en voor ons een goede stap geweest. Vooral dat we hiermee op een andere manier toetsen, die veel beter past bij ons.'