Met het Boom leerlingvolgsysteem (Boom LVS) volg je je leerlingen op taal en rekenen. Het Boom LVS bestaat uit volgtoetsen voor de kernvaardigheden rekenen-wiskunde, begrijpend lezen en spelling, en de technische vaardigheden hoofdrekenen en technisch lezen. Het Boom LVS is methode-onafhankelijk en continu genormeerd: je kunt dus toetsen wanneer je wilt én rekenen op een betrouwbare score. 

Enkele voordelen op een rij:

  • Toets wat je wilt weten, wanneer je dat wilt weten 
  • Bespaar tijd: alle toetsen zijn af te nemen binnen maximaal één lesuur
  • Werk opbrengstgericht: de uitgebreide verdiepende analyses geven je inzicht in de hoofd- en subdomeinen die leerlingen al beheersen en waar ze nog moeite mee hebben
  • Volg op referentieniveaus 1F en 2F/1S vanaf groep 6
  • Weinig talige sommen bij rekenen-wiskunde, korte teksten bij begrijpend lezen
  • Methode-onafhankelijk en te combineren met elke eindtoets