De toetsen van Boom zijn verdeeld onder de pijlers verwachten, volgen, verdiepen. De volgtoetsen zijn uiteraard bedoeld om leerlingen te volgen op taal en rekenen. Maar we hebben ook toetsen waarmee je inzicht krijgt in wat je van je leerlingen mag verwachten (denk aan leerpotentietoetsen en een leermotivatievragenlijst) en toetsen waarmee je verdiepend kunt toetsen op het gebied van taal en rekenen als je merkt dat een leerling over- of onderpresteert. Op deze pagina vind je een overzicht van alle toetsen.