Jessica Hendriks, adjunct-directeur RKBS De Regenboog, Den Haag

RKBS De Regenboog heeft een bijzonder karakter. De Regenboog is een open school met veel verschillende culturen. Ook vangt de school veel kinderen op die net in Nederland zijn en de taal nog niet spreken. De school telt 700 leerlingen, 26 groepen en 64 nationaliteiten. ‘Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich bij ons welkom voelt’, zegt Jessica Hendriks, adjunct-directeur. Juist die diversiteit maakt Jessica trots: ‘Op onze school bieden wij ieder kind de kans om zijn of haar talenten te ontdekken en om die vervolgens verder te ontwikkelen. Leren is hier leren van elkaar en met elkaar; dat gaat verder dan alleen taal of rekenen.’

Wat mag je verwachten?

De Regenboog stelt voor alle kinderen in groep 2, 4, 6 en 8 een ontwikkelingsverwachting vast. Met deze verwachting probeert de school vooruit te lopen op de LVS-resultaten. Jessica geeft aan dat die verwachting de basis is voor een specifieke aanpak per leerling. ‘Wat mogen wij van onze kinderen verwachten en wat moeten wij daar als leerkrachten voor doen? Wat weten we van onze kinderen, wat zien we samen met de ouders thuis? We stellen samen met een psycholoog en een orthopedagoog per twee jaar de koers vast. Als we zien dat het dan niet gaat zoals we hadden verwacht, gaan we evalueren en passen we ons aanbod aan. Wij doen dat door groepjes leerlingen op de verschillende leerlijnen te plaatsen die we zelf per leerjaar hebben uitgewerkt.’

Ruimte voor de inhoud

Omdat De Regenboog toetsresultaten altijd relateert aan de ontwikkelingsverwachting van een kind, past daar een LVS bij dat die basis ook daadwerkelijk ondersteunt en daarop aansluit. Het Boom LVS toetst beter wat De Regenboog wil toetsen. De pilot met het normeringsonderzoek gaf de doorslag: ‘De kinderen vonden het gewoon veel leuker en de leerkrachten vonden het nakijken makkelijker. Ze konden er daardoor beter mee uit de voeten, en wisten bij de diagnose of foutenanalyse veel beter wat ze met de resultaten konden doen. Ook is de afnametijd veel korter dan we gewend waren. Omdat we graag twee keer per jaar toetsen, is het fijn dat Boom test onderwijs voor steeds meer vaardigheden parallelle versies ontwikkelt. Boom geeft ruimte om echt contact te hebben met elkaar over de inhoud, en ook over de organisatiekant. Ook als er eens een keer iets misgaat, komen ze met een oplossing. Die betrokkenheid vinden we echt een meerwaarde.’

Verantwoording

De school gebruikt de DLE’s voor verantwoording naar ouders en naar buiten toe. Op die manier laat De Regenboog de ontwikkeling van de kinderen zien. ‘Wij hebben een eigen applicatie die de ontwikkelingsverwachting laat zien ten opzichte van de resultaten op de Boom LVS-toetsen. De verwerking doen we in het Boom testcentrum, en om leerplannen te maken importeren we de resultaten in onze eigen applicatie.’

Gewoon beginnen

Volgens Jessica kan een school heel makkelijk starten met het Boom LVS. ‘De handleiding is heel overzichtelijk en het afnamemateriaal is heel prettig en gebruiksvriendelijk. Er zit bovendien een afnamekaart bij, zodat je als leerkracht snel aan de gang kunt. Je kunt er morgen mee starten. Maak wel afspraken over het toetsplan natuurlijk, maar daar kan je zelf over beslissen als school. Gewoon beginnen! Gewoon doen.’