Tseard Kuperus, voormalig directeur Basisschool De Librije, Gorredijk

Met haar 260 leerlingen gebruikt De Librije al vanaf het allereerste begin het Boom LVS. Directeur Tseard Kuperus is duidelijk: ‘We willen kinderen niet frustreren met toetsen, dus ze alleen toetsen aanbieden die passen bij hun ontwikkeling. Daarom is het fijn dat de leerlingvolgtoetsen in het Boom LVS continu genormeerd zijn.’

Het verhaal achter het cijfer

Om het kind goed te kunnen volgen en begeleiden vergelijkt de school de toetsscores van het Boom LVS altijd met de potentie van de leerlingen. ‘We kijken of de prestaties van kinderen kloppen met de verwachtingen die we van ze hebben. Zo kunnen we nauwkeurig bepalen of het nodig is om bijvoorbeeld remedial teaching in te zetten. Lesgeven en toetsen passend bij de potentie van de leerlingen, daar gaan we voor.’ Ook kijkt De Librije breder naar cijfers en resultaten. ‘Die brede interpretatie van scores geeft ons de mogelijkheid te kijken naar welke ruimte een kind heeft om zich verder te ontwikkelen.’ Tseard merkt dat de manier waarop De Librije leerlingen volgt kinderen aantrekt van ouders die zich bij deze visie thuis voelen.

Zelfinzicht

Leerlingen zijn bij De Librije zelf eigenaar van hun toetsresultaten. ‘Met onze eigen grafieken laten we de toetsresultaten zien en bespreken we wat een leerling goed kan en wat niet, en ook wat ze verder willen leren. Zo leren we kinderen al vanaf groep 5 dat een Boom LVS-toets inzicht geeft in waar je staat. Kinderen zijn in dat gesprek heel eerlijk over hoe ze er zelf naar kijken. Door leerlingen van groep 8 ook een persoonlijke vragenlijst te laten invullen, samen met ouders en leerkrachten, laten we de kinderen zien dat een toetsscore slechts één onderdeel is van de ontwikkeling.’

Minder druk, minder tijd

Volgens Tseard past het Boom LVS zo goed bij zijn school, omdat er veel minder druk op het toetsen zelf ligt. ‘We kunnen zelf kiezen in welke maand we willen toetsen en doen dat dus wanneer het bij ons past. Kinderen zijn veel minder lang bezig met toetsen, leerkrachten zijn minder tijd kwijt aan nakijken. Daarbij nemen de toetsen van het Boom LVS niet de hele onderwijstijd in beslag. Er zijn nu ook meer versies van de toetsen, en daar zijn we heel blij mee.