Boom heeft niet 1, maar 7 eindtoetsen!

Het Boom LVS is methode- en eindtoetsonafhankelijk en natuurlijk volledig erkend door het College voor Toetsen en Examens (v/h Expertgroep Toetsen PO). Het Boom LVS sluit dus aan bij alle eindtoetsen:

  • AMN Eindtoets
  • Centrale Eindtoets
  • Dia-eindtoets
  • IEP Eindtoets
  • ROUTE 8
  • Leerling in beeld doorstroomtoets
  • Overheidsdoorstroomtoets

Met het Boom LVS en de verschillende eindtoetsen heb je optimale keuzevrijheid. Maak daar gebruik van!