Kinderen en leerkrachten verdienen betere toetsen. Daarom hebben wij een compleet leerlingvolgsysteem (het Boom LVS) voor het basisonderwijs waarmee je de vrijheid hebt om te toetsen zoals jij dat wilt. Het Boom LVS bestaat uit volgtoetsen voor de kernvaardigheden rekenen-wiskunde, begrijpend lezen en spelling, en de technische vaardigheden hoofdrekenen en technisch lezen voor groep 3 tot en met 8.

  • Het enige goedgekeurde en genormeerde LVS-alternatief 
  • Continu genormeerd, dus zelf bepalen wanneer je toetst
  • Diagnostische analyses voor de kernvaardigheden
  • Referentieniveaus 1F en 2F/1S vanaf groep 6
  • Persoonlijke groeigrafieken en diagnostische analyses