Met het Boom leerlingvolgsysteem (Boom LVS) volg je je leerlingen op taal en rekenen. Het biedt je alle mogelijkheden om snel en objectief inzicht te krijgen in de ontwikkeling die de leerlingen hebben doorgemaakt. Zodat je weet hoe ze ervoor staan en je een nieuw beginpunt hebt om vanuit verder te werken. In juni of juli als je dat nog wilt, of in het nieuwe schooljaar.

De belangrijkste voordelen op een rij:

  • Toets wat je wilt weten, wanneer je dat wilt weten 
  • Bespaar tijd: alle toetsen zijn af te nemen binnen maximaal één lesuur
  • Werk opbrengstgericht: de uitgebreide verdiepende analyses geven je inzicht in de hoofd- en subdomeinen die leerlingen al beheersen en waar ze nog moeite mee hebben
  • Volg op referentieniveaus 1F en 2F/1S vanaf groep 6
  • Weinig talige sommen bij rekenen-wiskunde, korte teksten bij begrijpend lezen
  • Methode-onafhankelijk en te combineren met elke eindtoets
  • Automatische koppeling met SchoolOas en ParnasSys. Binnenkort: koppelingen met Esis, Focus PO en Leeruniek
  • Volledig goedgekeurd door de Expertgroep Toetsen PO en de COTAN

Wil je meer weten? Maak een persoonlijke (video)afspraak met een van onze toetsadviseurs, vraag de videopresentatie aan of download de informatiebrochure: